Om cookies

På vår webbplats musicandartaround.com använder vi oss av en teknik som kallas för cookies. En cookie är en textbaserad datafil som skickas till er webbläsare när ni besöker webbplatsen.

Cookien innehåller ett löpnummer som gör det möjligt för oss att se om flera på varandra besök kommer från samma dator. Viktigt att poängtera är att cookien inte innehåller några som helst personuppgifter och kan inte spåras till en specifik person.

Huvudsyftet med vår användning av cookies är för att underlätta användningen av vår webbplats samt på ett tillförlitligt sätt mäta besökarantalet på vår webbplats och genomsnittlig besökartid. Vi mäter statistiken via ett statistikprogram på webbservern. Vi använder även cookies på vissa sidor för att erbjuda er som besökare speciella tjänster, exempelvis möjligheten att ändra textstorlek.

Syfte:
• Underlätt för er som besökare på webbplatsen
• Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används
• Mäta besökarantal och genomsnittlig tid.

Om ni inte accepterar användningen av cookies kan ni ställa in det på er webbläsare så att den inte tar emot cookies. Ni kan även ställa in att webbläsaren låter er välja från fall till fall. Ni får då upp en dialogruta varje gång en webbserver vill skriva en cookie, ni kan då välja att ta emot cookien eller inte. I internet Explorer finner ni inställningarna för cookies under menyvalet ”Verktyg”. För Safari under Safari/inställningar/säkerhet och för Firefox under Firefox/inställningar/säkerhet.

Om ni väljer att inte ta emot cookies kan musicandartaround.com inte garantera att samtliga sidor på webbplatsen fungerar felfritt.

Copyright © Music Around 2014  | Om cookies | Om webbplatsen |  Producerad av Black.se